keskiviikko 12. helmikuuta 2014

Iskran kevätkokous 19.2.2014

Iskra ry:n kevätkokous


AIKA: keskiviikko 19.2.2014 klo 16:15
PAIKKA: AG108


ESITYSLISTA


 1. Kokouksen avaaminen
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Sääntömuutokset
Esitys: Käsitellään PRH:n sääntömuutosten korjausehdotukset
 1. Yo-kunnan ja oppiaineen kuulumiset
 2. Tulevat tapahtumat
  1. Ruokailta Suvaksella
  2. Iskran kevätmatka
 3. Muut esille tulevat asiat
 4. Seuraavien kokousten ajankohdat
 5. Kokouksen päättäminen